057/2022 – Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2022