058/2022 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ για την απασχόληση στο Δήμο μας κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023