057/2024 – Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ

057/2024 – Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΤΟΡΟΣ ΓΙΑΛΟΨΟΥ