058/2024 – Έγκριση συμμετοχής στο Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο