059/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»

059/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης «Εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στο Δήμο Ιλίου»