061/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων»

061/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων»