062/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (ΟΜΑΔΑ Γ’)

062/2023 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης υπηρεσιών που αφορά «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων» (ΟΜΑΔΑ Γ’)