061/2024 – Λήψη απόφασης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την περισυλλογή και εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004