062/2024 – Λήψη απόφασης για παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης (Κολυμβητήριο) Δήμου Ιλίου, με καταβολή αντιτίμου σε αθλητικό σωματείο