065/2022 – Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού, δυτικά των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ. 2174, 2174Α & 2173)