069/2022 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων

069/2022 – Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα των εργασιών ανακατασκευής και συντήρησης νησίδων