068/2022 – Ορθή επανάληψη της 060/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 168/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ως προς τα Δικαστικά Έξοδα – Δικηγορική Αμοιβή

068/2022 – Ορθή επανάληψη της 060/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 168/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ως προς τα Δικαστικά Έξοδα – Δικηγορική Αμοιβή

068/2022 – Ορθή επανάληψη της 060/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 168/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Εφαρμογής 1/2009 και της 6622/2020 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στον Κ.Χ. 2207 και στο Ο.Τ. 2103Γ επί του πεζόδρομου ΔΙΟΤΙΜΑΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ως προς τα Δικαστικά Έξοδα – Δικηγορική Αμοιβή