072/2022 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου από τους κ.κ. Καλογήρου Κωνσταντίνο & Κυριακοπούλου Άννα