008-2022 – λήψη απόφασης έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο πλαίσιο «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»

008-2022 – λήψη απόφασης έγκριση κυκλοφοριακών μελετών στο πλαίσιο «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ»