073/2024 – Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης του Δήμου Ιλίου