074/2024 – Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση ΔΟΜΩΝ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου

074/2024 – Μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση ΔΟΜΩΝ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου