074/2022 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Αποστολή Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Mission Adaptation to Climate Change) και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή του Χάρτη της Αποστολής

074/2022 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Αποστολή Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Mission Adaptation to Climate Change) και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή του Χάρτη της Αποστολής

074/2022 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Αποστολή Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Mission Adaptation to Climate Change) και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για την υπογραφή του Χάρτη της Αποστολής