11 Αυγούστου, 2022

11 Αυγούστου, 2022

257/2022 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών – Ε.Σ.Κ.Κ. – χώρων του Δήμου Ιλίου (Κωδικός Μελέτης: Π60/2022) a

Απόφαση Ο.Ε. 257-2022