076/2022 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων

076/2022 – Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στην πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων