078/2023 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2023