079/2023 – Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

079/2023 – Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου