081/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιλίου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» έκδοση 1η

081/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιλίου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» έκδοση 1η

081/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιλίου με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» έκδοση 1η