082/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Ιλίου