082/2022 – Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022