084/2022 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται επί των οδών ΑΙΑΚΟΥ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – Ο.Τ. 2097 – περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

084/2022 – Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσης οδού στην ιδιοκτησία ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται επί των οδών ΑΙΑΚΟΥ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – Ο.Τ. 2097 – περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ