084/2024 – Λήψη απόφασης επί της ΑΔΣ 001/2024 του ΤοΣΠΠα περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας