085/2024 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων