085/2023 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΚΗΦΗ