086/2023 – Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ