086/2024 – Λήψη απόφασης για την έγκριση δράσης μαζικών στειρώσεων από εθελοντική κτηνιατρική ομάδα