090/2024 – Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Ορισμός: ορίων ηλικία, δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, μορίων, μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων

090/2024 – Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Ορισμός: ορίων ηλικία, δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, μορίων, μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων

090/2024 – Καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2024 – 2025. Ορισμός: ορίων ηλικία, δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων, μορίων, μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και ενστάσεων