091/2024 – Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων γονέων και κηδεμόνων για την μείωση ή απαλλαγή της οικονομικής συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα τέκνα τους στους Σταθμούς του Δήμου Ιλίου

091/2024 – Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων γονέων και κηδεμόνων για την μείωση ή απαλλαγή της οικονομικής συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα τέκνα τους στους Σταθμούς του Δήμου Ιλίου

091/2024 – Ορισμός μελών Διαπαραταξιακής Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων γονέων και κηδεμόνων για την μείωση ή απαλλαγή της οικονομικής συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα τέκνα τους στους Σταθμούς του Δήμου Ιλίου