095/2023 – Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» [ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ], με κωδικό ΟΠΣ 5001294

095/2023 – Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» [ΙΛΙΟΝ – ΣΤΗΡΙΞΗ], με κωδικό ΟΠΣ 5001294