11 Αυγούστου, 2023

11 Αυγούστου, 2023

117/2023 – Συμπλήρωση και διόρθωση της υπ’ αριθμ. 093/2023 ΑΔΣ περί ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για υποστήριξη της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Αιγάλεω, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 5021/2023 (ΦΕΚ 31Α/15.02.23), καθώς και την Εγκ. 402 Α.Π.: 27528/31.03.2023 a

ADS1172023