096/2024 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων

096/2024 – Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένης αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων