097/2023 – Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών (ΚΩΔ 34484)