098/2024 – Λήψη απόφασης περί καθορισμού συμμετοχής πολιτών στα θερινά προγράμματα του Δήμου Ιλίου, έτους 2024