099/2024 – Λήψη απόφασης για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου

099/2024 – Λήψη απόφασης για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 9ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου