100/2022 – Λήψη απόφασης για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου «Νικόλαος Λιάκος»

100/2022 – Λήψη απόφασης για αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Ιλίου «Νικόλαος Λιάκος»