099/2022 – Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα ηλεκτρικής συσκευής (Ζ’ Κ.Α.Π.Η.)