102/2024 – Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου έτους 2024