111/2024 – Λήψη απόφασης για στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτος 2024

111/2024 – Λήψη απόφασης για στρατηγικό σχεδιασμό και επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ιλίου για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έτος 2024