112/2024 – Λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μη αναλώσιμου υλικού