112/2022 – Λήψη απόφασης για νέο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγυρέων Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021

112/2022 – Λήψη απόφασης για νέο Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγυρέων Δήμου Ιλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021

Τελευταία Νέα