111/2022 – Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου

111/2022 – Συμπλήρωση των άρθρων 10 & 21 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ιλίου