119/2023 – Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 – Διόρθωση ης υπ’ αριθμ. 019/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

119/2023 – Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 – Διόρθωση ης υπ’ αριθμ. 019/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου