123/2022 – Ρύθμιση οφειλής για «ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10»