124/2022 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος