129/2023 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΡΕΠΠΑ ΟΛΓΑΣ δια των κληρονόμων της ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με Κ.Α. 011510 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2094 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

129/2023 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΡΕΠΠΑ ΟΛΓΑΣ δια των κληρονόμων της ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ και ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ με Κ.Α. 011510 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2094 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ