128/2023 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περίπτερου και μεταφορά του σε νέα θέση

128/2023 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περίπτερου και μεταφορά του σε νέα θέση